Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2022 17:43

過棟多

借問請來得一亡,
解郊逆賊轉爲強。
龍城此地伊何似,
清使重來得一腸。

 

Quá Đống Đa

Tá vấn thỉnh lai đắc nhất vong,
Giải giao nghịch tặc chuyển vi cường.
Long thành thử địa y hà tự,
Thanh sứ trùng lai đắc nhất trường.

 

Dịch nghĩa

Xin hỏi ai mời đến đây để mà bị bại vong,
Lại còn giúp cho “nghịch tặc” trở nên hùng cường.
Miền đất này ở Thăng Long vẫn y vậy sao,
Mà sứ thần nhà Mãn Thanh trở lại nơi đây vẫn kinh hoàng.


Nguồn: Phạm Thị Thuý Lan, Thăng Long hoài cổ, NXB Hội Nhà văn, 2021

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Ai khiến sang đây để bại vong,
Giúp quân “phản nghịch” mạnh lên cùng.
Long Thành đất ấy như xưa vậy,
Mà sứ Thanh sang vẫn hãi hùng!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ai khéo mời sang chuốc bại vong,
Để cho kẻ nghịch trổ uy phong.
Long thành sau trước đâu thay đổi,
Sứ Mãn qua đây dạ rối bòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời