Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2017 19:48

夢起

家信朝朝望,
鄉心暮暮馳。
夜程風雨急,
不許夢魂歸。

 

Mộng khởi

Gia tín triêu triêu vọng,
Hương tâm mộ mộ trì.
Dạ trình phong vũ cấp,
Bất hứa mộng hồn quy.

 

Dịch nghĩa

Sớm sớm trông ngóng tin nhà,
Chiều chiều lòng dõi nhớ quê.
Từng chặng đường đêm mưa gió dồn dập,
Chẳng cho hồn mộng về tới quê nhà.


Huế, 1831

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Tin nhà mong sớm sớm
Chiều chiều dõi hồn quê
Đường khuya mưa gió gấp
Chẳng để hồn mộng về

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tin nhà sớm sớm ngóng trông
Cố hương tối tối cõi lòng xốn xao
Đường đêm mưa gió ào ào
Mộng hồn chẳng biết chừng nao tới nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Sớm sớm nhìn quê mẹ,
Chiều chiều dõi bóng cha.
Khuya mưa dồn gió dập,
Hồn mộng khó qua nhà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời