Lái thuyền nhè nhẹ đến thăm chùa,
Sắc nước, hương hoa, chim hát đua.
Hóng mát, tắm bên vòm lá rậm,
Một bầu thế giới biết đâu thu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại