Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2017 19:23

學舍曉起即事

隔壁隣家落杵聲,
對床小子誦遺經。
伏雞簷外呼同類,
啼鳥籬邊報曉情。
啜罷煙筒天似轉,
吟殘詩句夢初醒。
起來淡酌三盃茗,
索蹻齋前接學生。

 

Học xá hiểu khởi tức sự

Cách bích lân gia lạc chử thanh,
Đối sàng tiểu tử tụng di kinh.
Phục kê thiềm ngoại hô đồng loại,
Đề điểu ly biên báo hiểu tình.
Xuyết bãi yên đồng thiên tự chuyển,
Ngâm tàn thi cú mộng sơ tinh.
Khởi lai đạm chước tam bôi mính,
Sách kiểu trai tiền tiếp học sinh.

 

Dịch nghĩa

Bên kia vách nhà láng giềng đã nghe tiếng chày giã gạo,
Con nhỏ ê a đọc sách ở giường đối diện.
Ngoài thềm, tiếng gà cục tác gọi đồng loại,
Bên giậu chim hót báo một sớm trời trong.
Hút xong điếu thuốc lào trời như xoay chuyển,
Ngâm hết câu thơ giấc mơ vừa tỉnh.
Ngồi dậy nhấp mấy chén trà nhạt,
Rồi cất bước lên trai phòng đón học trò.


1832-1833

Nguồn:
1. Tạp chí Hán Nôm, số 5(72), 2005
2. Vũ Tông Phan - Tuyển tập thơ văn, Vũ Thế Khôi, Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2001

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Chày gạo nhà bên tiếng nhặt thưa
Con thơ to nhỏ tụng kinh nho
Ngoài sân gọi bạn gà xao xác
Bên giậu chào ngày chim líu lo
Tuần thuốc hút xong trời muốn chuyển
Câu thơ ngâm trọn mộng thôi mơ
Trà suông trở dậy vài ba chén
Rảo tới phong trai đón học trò

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kề vách nhà ai rộn tiếng chày
Đối giường con trẻ đọc bài say
Ngoài sân xao xác gà kêu bạn
Bên giậu thung thăng én đón ngày
Ngâm trọn câu thơ mơ chợt tỉnh
Hút xong điếu thuốc đất vừa xoay
Nhỏm ngồi mấy chén trà suông nhấp
Vội đến phòng trai dạy trẻ ngay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời