Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2017 19:45

不寐

榻傍人共睡,
燈下影孤微。
冷氣欲侵被,
凄風晨拂維。
海雷鳴隔壁,
樹雨滴當扉。
客夜每如此,
家香何日歸。

 

Bất mị

Tháp bàng nhân cộng thuỵ,
Đăng hạ ảnh cô vi.
Lãnh khí dục xâm bị,
Thê phong thần phất duy.
Hải lôi minh cách bích,
Thụ vũ trích đương phi.
Khách dạ mỗi như thử,
Gia hương hà nhật quy.

 

Dịch nghĩa

Bên phản mọi người đều đã ngủ cả,
Dưới đèn chỉ có chiếc bóng ta nhỏ bé, cô đơn.
Khí lạnh như muốn lọt qua chăn,
Gió rét thỉnh thoảng lại lay màn.
Tiếng sấm biển vang bên kia vách,
Mưa rơi từ rặng cây đập vào cửa phên.
Đêm đất khách vẫn thường như vậy,
Đến ngày nào mới về được quê nhà.


Huế, 1831

Nguồn:
1. Tạp chí Hán Nôm, số 5(72), 2005
2. Vũ Tông Phan - Tuyển tập thơ văn, Vũ Thế Khôi, Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2001

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Bên phản người ngủ cả
Đèn rọi chiếc bóng mê
Khí lạnh luồn chăn mỏng
Động màn gió buốt tê
Biển xa ì ầm sóng
Mưa gần đập liếp tre
Đất khách trông đêm thức
Quê hương ngóng ngày về

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chung quanh cũng ngủ cả rồi,
Bên đèn chiếc bóng ai ngồi buồn xo.
Hơi may khẻ động màn là,
Se se khí lạnh xuyên qua bức rèm.
Ầm ầm sóng biển vang rền,
Xuyên cây mưa dội vào phên cửa sài.
Lạ đâu đêm ở xứ người,
Quê nhà về lại biết hồi nào đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời