Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 10/07/2009 11:53

Nhớ thì không biết nhớ ai
Buồn thì gió lạnh sương mai có buồn
Loanh quanh hư thực phố phường
Về thăm lớp cũ nhớ trường ngày xưa

Mái trường im bóng cây thưa
Người trong lớp ấy bây giờ ở đâu?
Liễu xanh soi tóc bên cầu
Liễu xanh vẫn thế. Ta đầu bạc phơ.


Trường Chu Văn An
7-5-1995

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch