Bác cố tránh những lời li biệt,nhân dân Việt Nam cũng cố tránh những lời biệt li.Chúng ta kỉ niệm 100 năm,120 năm ngày sinh của Bác nhưng ngày Bác ra đi...Phải chăng cũng vì ta sợ ta yếu mềm vì ta quá yêu thương. Hôm nay,mùng 2 tháng 9,cả nước vui niềm vui độc lập,cũng lặng đau niềm đau mất mát. Nhưng to lớn hơn cả vẫn là sức mạnh Việt Nam.