25.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 19/01/2017 16:15

Muối càng ngày càng nhiều
Tiêu càng ngày càng ít
Chân đã qua nhiều làng
Mắt đã trông nhiều nước
Nơi bần hàn rơm rác
Thành lầu cao phố sang
Nơi điện tía cung vàng
Thành bờ lau bãi gió

Chẳng gì là không thể
Không gì là nhỏ nhoi

Chỉ lòng mình lạ thôi
Càng đi càng thăm thẳm
Biển đi tìm vị mặn
Suốt đời không tới nơi


18-12-2004

Nguồn: Chỗ ấy sóng... (thơ), Vũ Quần Phương, NXB Hội nhà văn, 2007