Có phải hương thời gian ướp trên trang giấy cũ
Dắt ta vào những thế kỷ xa xưa
Cho ta nhập với những hồn sâu thẳm
Sáng long lanh ánh sáng những thiên hà

Trời vằng vặc trăng sao hay trán người vằng vặc
Đã soi trên giấy nhám thô này
Hương trí tuệ đắm người như khát vọng
Ngoài mây trời lại có những trời mây

Giấy cứ lặng im thôi chỉ mùi hương xao xuyến
Hương tình yêu muôn thuở ngạt ngào
Hồn người lạc giữa hồn hương kỳ ảo
Ta thành đời nhân với vạn chiêm bao.


20-12-1999