15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 20/01/2017 14:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/01/2017 14:34

Mái tam quan
đứng phía ngoài
tôi đâu biết Phật các ngài bên trong
Trời nổi cơn dông
đất nổi cơn dông
bão dông không ướt chỗ ông Phật ngồi

- Ô hay!
Ông Phật bật cười
- Đừng nhầm gỗ mít với tôi trong chùa


1-3-2006

Nguồn: Chỗ ấy sóng... (thơ), Vũ Quần Phương, NXB Hội nhà văn, 2007