Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/06/2009 13:40

Nghe đàn bầu là nghe tiếng ngân
Lúc tay buông cần thì hồn réo rắt
Tiếng của dây là tiếng bật bông
Tiếng của bầu trong veo trong vắt

Không có dây thì không có tiếng bầu
Đôi tay bật lên cây đàn vật chất
Hồn thanh âm nhập cõi nhiệm mầu
Ta trong cõi, gặp đàn, trào nuớc mắt

Gặp thơ rồi thì quên chữ, quên câu.


29-5-1999

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch