Một con bê ra đời
Giữa đêm người thức đợi
Bò mẹ mắt mở to
Ngước nhìn như muốn nói
Bóng cây trùm trên mái
Thì thầm như hát ru

Mẹ bò sinh con bê
Trái xanh rồi trái chín
Đời thường như mọi khi
Sao lòng nghe thương mến

Cái mùi thơm cháo cám
Cái đệm cỏ vò êm
Gian chuồng nhỏ che phên
Dành cho bên sẵn đó

Lòng ta thành đồng cỏ
Ra đời đi bê ơi!


10-11-1974

Nguồn: Báo Tiền phong, số 2444, ngày 7-1-1975