15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 19/01/2017 07:16

Gần mực thì đen
Gần đèn thì rạng

Mực để trước đèn
Mực sáng?
Hay đèn đen?


28-9-2005

Nguồn: Chỗ ấy sóng... (thơ), Vũ Quần Phương, NXB Hội nhà văn, 2007