Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 20/01/2017 08:30

Áo như ngựa vằn
Thân như ngựa bạch
Hát thì ngựa ô

Trái tim tôi - lục lạc
Treo vào đâu bây giờ


11-8-1992

Nguồn: Chỗ ấy sóng... (thơ), Vũ Quần Phương, NXB Hội nhà văn, 2007