Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 23/06/2009 12:22

Mây kia xưa cũng là người
Người từ mặt đất lên trời thành mây
Nghìn đời bay, chỉ còn bay
Xứ người đông đúc, xứ mây trập trùng
Lên cao trông thức mây lồng
Người ơi! Sao lại động lòng bi thương

Không cây, không xóm, không đường
Không hơi đất ấm vô thường kiếp bay
Mây này là những ai đây
Lý Trần Lê Nguyễn? nào tay ai cầm?
Không tiên, không thánh, không thần

Xứ mây không lịch, âm thầm thế thôi

Giữa mây ta được là người
Lòng ôm mặt đất, thấy trời mà thương.


13-11-2002