Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 19/01/2017 20:17

Khánh đất leng keng
Lọ men màu kiêu sa trầm mặc
Áo tứ thân phơ phất
Cô quan họ
hội làng Kinh Bắc
Con cọp dữ đang gầm
im phắc
Tấm lưng thon, tóc thả đuôi gà
Chú hề cười
Đại đao sáng quắc
Rầm rập ngựa voi
Sĩ tử vua quan, đỏ xanh rối mắt
Tổng thống, công nương
Oai vệ, phong lưu, kiêu hùng...
Từ đất
Bàn tay thô trau chuốt

Mảnh sành ngoài bụi tre


Bát Tràng, 5-2006

Nguồn: Chỗ ấy sóng... (thơ), Vũ Quần Phương, NXB Hội nhà văn, 2007