Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 18/01/2017 20:21

Mắt mở to, không chớp
Nhìn vượt qua đĩa ớt đĩa tương
Tìm miền sóng bể

Sóng biếc xanh bao quanh thân cá
Sóng thì là rau má rau răm

Ông bếp già hóm kiểu triết nhân:
Cá trong đĩa còn cho nguyên dáng quẫy
Ngỡ chỉ một nhịp trườn trên vẩy
Cá lại nhào vào đại dương xanh

Một nhịp trườn...
        nhưng thực khách quanh năm
Dao với dĩa đã cầm lên sáng loá
Cái dáng quẫy chỉ còn là món cá
Rau thì là rau má rau răm


23-5-2007

Nguồn: Chỗ ấy sóng... (thơ), Vũ Quần Phương, NXB Hội nhà văn, 2007