15.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 19/01/2017 13:31

Nghĩ cái chồi cái búp
Nghĩ cái nụ cái mầm
Ông đứng nhìn cháu ngủ
Nghĩ đời mình xa xăm


17-4-2006

Nguồn: Chỗ ấy sóng... (thơ), Vũ Quần Phương, NXB Hội nhà văn, 2007