Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 20/01/2017 07:26

Làng nước nơi nào không nghĩa trang
Một góc rừng đây đã bảo tàng
Những Dốc Đầu Lâu, những Đồi Tử Sĩ
Tên đất nghe còn đau tóc tang

Chiến trận xa rồi, bom đạn tắt
Mà sao nước mắt mẹ chưa khô
Những người yên nghỉ chưa yên nghỉ
Xương cốt run lên ở đáy mồ

Nén hương trước gió như lời nói
Đang hỏi trăm câu giữa lặng tờ


Tháng 9-2005

Nguồn: Chỗ ấy sóng... (thơ), Vũ Quần Phương, NXB Hội nhà văn, 2007