Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 19/01/2017 13:14

Tặng một bạn thơ trẻ

Mai này em làm thi sĩ
Gót ngọc theo mây lên trời


Ước gì lại rơi xuống đất
Rơi vào vuông cỏ mật
Rơi vào bãi phân trâu
Rơi vào ngọn gió Lào có lời mẹ hát
Vào cơn mưa ào ạt cày bừa

Vẫn những lời giản dị
Mà mẹ rơi nước mắt
Mà lòng cha tái tê
Em đừng có phấn son cho từng câu chữ
Em nghe thật hồn mình
Thì hồn ta lắng nghe

Con đom đóm bạc đầu
Con ve thoát xác
Chữ thoát khỏi hình hài mà thành tâm tưởng
Thơ thoát chữ ra ngoài thành bóng cây che
Sa mạc nắng có người đang khát
Mang cho người ta nước
Rồi hãy tả chân trời xa tít sắp cơn mưa


8g15 ngày 19-1-2003

Dòng chữ in đậm là thơ của bạn làm thơ trẻ trong tập Vọng mùa.

Nguồn: Chỗ ấy sóng... (thơ), Vũ Quần Phương, NXB Hội nhà văn, 2007