Trước đã quan này hai chục năm,
Buồn vui mấy độ, mấy thăng trầm.
Người xưa đã vắng, tên còn rạng,
Bản cũ còn nguyên, mực vẫn đằm.
Non biển quân phòng, cam rét mướt,
Bắc Nam vua ngóng, biếng ăn nằm.
Tay không tấc sắt, ta bàn hão,
Lộc hưởng, tài không luống thẹn thầm.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)