Vành đai quanh suốt hai bờ sông
Dương liễu la đà ngút mắt trông
Hoa thắm bờ xa, sương ngậm nở
Chim sà ven bãi khói mây lồng