Cá chép vẫn chưa qua cửa Vũ
Nương dòng Lam, chèo cũ quay về
Cách bờ, trời nước phân chia
Tầng tầng mây lớp, não nề cỏ cây
Đỉnh Sư Tử dường quay đầu lại
Rặng non Hồng như sải bước theo
Gió trăng trước mặt còn nhiều
Khói hoa vẫy gọi, dập dìu châu xưa
Lảnh tiếng oanh, tiễn đưa trời hạ
Nhạn xa vời, buồn bã khách thu
Quên đời trút bỏ ưu tư
Chim âu đó, cứ ngao du bên trời

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)