Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù - hát nói
Thời kỳ: Cận đại
3 người thích
Từ khoá: chùa Hương (47)

Đăng bởi zup vào 19/07/2008 20:38

Hựu hà tất Bồng Châu, Doanh Hải
Tiểu sơn lâm mà có đại kỳ quan

Người tai mắt kẻ nhân gian
Ai chẳng đến Hương Sơn thì cũng tục
Kể từ lúc bước lên đò Đục
Liếc mắt trông đà mãn mục vân sơn
Lần theo một dải thanh tuyền
Nào ngư phủ nhập đào nguyên đâu cũng thế!
Mặt trời gác bóng câp xê xế.
Tán vân in thuỷ để rành rành
Chim trời mấy chiếc lênh đênh,
Cây mai thụ rập rềnh năm bảy lá.
Chú tiều tử ruổi rong bên đá,
Lũ ngư ông quẩy cá qua cầu
Cỏ cây san sát một màu,
Núi trước núi sau, mình ở giữa
Đoàn mục thụ bóng chiều vừa ngả,
Dắt trâu về lả đả đầu ghềnh,
Trong hang sâu thăm thẳm một mình,
Thế mới biết sơn thuỷ hữu tình là chốn ấy
Dừng chèo lại càng trông càng thấy,
Núi mờ xanh từng dãy ngất non thiêng.
Kìa núi Gà, núi Tượng, núi Trống, núi Chiêng,
Chưa qua núi lại thấy đò bên cạnh núi,
Thoạt trông thấy biết đâu mà hỏi.
Cầu đăng tiên, nọ chốn đăng doanh.
Gót in đá biếc xanh xanh,
Lòng trần tục bỗng không thanh thảnh nhẹ.
Cao chót vót mấy toà cổ sái,
Ấy chi chi nọ chái Thiên Trù,
Trăng trong gió mát một bầu
Ngắm phong cảnh Bồng hồ đâu đó tá.
Động đào đã dan tay mở khoá.
Càng nhìn lâu càng rõ càng xinh
Cây xanh xanh mà đã cũng xanh xanh
Xuống một núi lại trèo quanh một núi.
Nước công đức trong ngần không chút bụi,
Đường lên tiền đây là suối Giải Oan.
Thảnh thơi bạch thạch thanh tuyền
Thế mới biết thần tiên là diệu thú
Thơ rằng:
Bộc bố khê lưu sơn diệc vũ
Nhân thanh cốc ứng thạch năng ngôn

Trông lên trời nho nhỏ con con
Minh ta đã lon chon trên đỉnh núi.
Đứng núi nọ tưởng núi kia là cuối
Bước chân lên đường núi vẫn không cùng
Trèo qua một nhịp trấn song
Đây mới biết thực quần phong chi đệ nhất
Niệm Nam vô A Di Đà Phật
Mảng vui chơi mà quên phất đường xa
Quả mơ non với nước mai già,
Trông chân cảnh, nhìn ra ngoài chân vị
Trong bụi rậm đàn chim thỏ thẻ,
Dưới rừng xanh mấy chị tìm mơ.
Lá vàng man mác ngẩn ngơ
Tam quan đã lờ mờ đâu đó phải?
Chân bước đi mặt còn ngoảnh lại
Ước gì đường dài mãi thì hay.
Nào ngờ tiên lĩnh trời xây,
Lỗi vào đã vén mây trông rõ
Vạn trạng thiên hình vô số
Vẫn hãy còn giấc ngủ lơ mơ
Xanh như mây mà đá vẫn trơ trơ
Trên vách phấn tờ mờ treo giá áo.
Này kho tiền, này kho bạc, này buồng tằm, này lẫm gạo,
Phật Quan Âm thiên tạo một toà
Bốn bể như gấm như hoa
Đố ai lấy nhân công mà vẽ được!
Dưới cầu bạch trong veo đáy nước,
Núi Bình phong đứng trước Phật đình.
Chim gõ mõ vượn tụng kinh
Giục lòng khách năm canh chải chuốt,
Dục đáo Hương Sơn bất khả ước
Khen cho ai biết trước cũng là tiên
Ai ơi chẳng đến cũng hèn!