蟹詠

丹心一點自平生,
誰把無腸入品評?
草野此身原有用,
江山到處盡橫行。
玄黃滿腹文心潤,
戈甲當途武畧精。
四海正當饑渴望,
君如不出熟調羹!

 

Giải vịnh

Đan tâm nhất điểm tự bình sinh,
Thuỳ bả vô trường nhập phẩm bình?
Thảo dã thử thân nguyên hữu dụng,
Giang sơn đáo xứ tận hoành hành.
Huyền hoàng mãn phúc văn tâm nhuận,
Qua giáp đương đồ võ lược tinh.
Tứ hải chính đương cơ khát vọng,
Quân như bất xuất thục điều canh![Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thế Vinh

Khuôn thiêng sẵn có đủ phân minh
“Không ruột” đời sao dám phẩm bình
Cỏ nộ thân này còn hữu dụng
Giang sơn đâu cũng vẫn hoành hành
Gấm hoa đầy bụng: văn tâm đẹp
Qua Giáp đương đầu: võ nghệ tinh
Thiên hạ chính đang khao khát đấy
Vắng người ai kẻ đứng điều canh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Văn Hạc

Lòng son một tấm thuở vừa sinh,
“Không ruột” ai đem tiếng phẩm bình.
Cỏ rác thân này nguyên có dụng,
Non sông đâu đó cũng hoành hành.
Đen vàng chứa chất lòng văn nhuận,
Gươm giáo nghênh ngang ngón võ tinh.
Thiên hạ ai ai đều khát ngóng,
Không ngươi ai dễ nấu nên canh?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời