Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/12/2021 10:11, số lượt xem: 143

Buồn thấy con thuyền đang đắm
Mà người còn mãi thờ ơ
Mải lo vẽ tô chiến thắng
Muốn đưa quá khứ vào mơ

Cá lớn nuốt dần cá bé
Buồn trông con sấu ăn trăng
Giặc xâm lăng mềm thật nhẹ
Sao ta cứ mãi nhùng nhằng?

Buồn lo hố sâu ngăn cách
Lòng người ly tán triền miên
Bất lương quỷ ma phá phách
Miệng nói những lời Phật Tiên

Buồn đeo trong lời ai oán
Dân oan cái bóng vật vờ
Tội ác ngày càng khuynh loát
Lửa vào bùng cháy trong thơ

Buồn nghe lọc lừa dối trá
Trẽn trơ nhăng nhít một thời
Không mạt mới là điều lạ
Núi sông rơi giữa chơi vơi

25/4/2021