14.00
Đăng ngày 20/09/2015 08:29, số lượt xem: 2359

Nhà thơ Kevin Bowen kể rằng: *
Tiếng Việt Nam đầu tiên ông biết là "đứng lại"!
Người ta đã huấn luyện ông trong doanh trại
Còn tôi, người chiến sĩ Giải phóng quân
Tiếng Mỹ đầu tiên tôi biết là "giơ tay lên"!
Quân đội dạy tôi từ những ngày đầu nhập ngũ
Những câu ấy, giờ đây chúng ta "không" dùng nữa
Khi gặp nhau đều cười nói: Xin chào!
Bằng thứ tiếng của nhau

*: Kevin Bowen là nhà thơ Mỹ, trước đây từng đi lính sang Việt Nam.