Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/03/2017 06:29, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 14/05/2017 16:18, số lượt xem: 278

Ngày xưa Cuội ở cung trăng
Nay di cư xuống trần gian rất nhiều
Trước kia thấy Cuội thì yêu
Mà nay gặp Cuội là xiêu phách hồn