Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/03/2016 14:34, số lượt xem: 287

Trăng chỉ mong nhớ nước
Nên suốt đời theo đi
Sông suối hồ giếng ngọc
Xa đâu cũng tìm về

Biển ơi đừng nổi giận
Kẻo trăng tan nát lòng
Chớ sóng thần nước bạc
Trăng chỉ cần xanh trong