Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/02/2016 16:25, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 11/02/2016 14:30, số lượt xem: 331

Tất cả mọi cuộc chiến tranh
Chỉ có một bên là chính nghĩa
Nếu cả hai đều nói mình tự vệ
Vậy ai là kẻ xâm lăng?
Dù cuộc đời còn bão tố ngổn ngang
Nhưng lịch sử sẽ có ngày phán xét
Cứ nhìn lúc các lãnh tụ đi thì biết
Xem lòng dân đã phong Thánh cho ai
Và nghe tiếng của lương tri thời đại
Họ ca tụng bên nào chính nghĩa biết ngay...