Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/01/2020 06:38, số lượt xem: 291

Chẳng quốc gia nào không có sông
Suối khe đồi núi nước mênh mông
“Sống chung với lũ” khi mưa bão
Khổ đấy nhưng mà chẳng thể không