23.00
Đăng ngày 16/01/2020 03:46, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 15/02/2020 21:24, số lượt xem: 298

Kìa ánh trăng Thu
Nhẹ nhàng lẻn qua khe cửa
Hôn má đào ai