Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/09/2015 11:25, số lượt xem: 235

Đường xá như chiến trường
Ngày mất ba mươi mạng
Năm sáu chục bị thương*
Ôi nghe mà phát hoảng

Ô tô như xe tăng
Đầu ngang như bò rống
Xe hoả như khủng long
Đò giang như tàu lặn

Lên xe là ra trận
Mũ giáp đâu đội vào
Có tiêu vài phút chậm
Nhanh cả đời vui sao!

*: Đó là con số tai nạn giao thông trung bình một ngày ở Việt Nam.