Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/09/2015 22:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 06/08/2019 12:44, số lượt xem: 308

Một mình tôi vẫn là tôi
Mà như thiếu nửa cuộc đời tự nhiên
Người đi tìm kẻ đợi tìm
Ở đâu hỡi nửa nỗi niềm của nhau

Một mình buồn sẻ san đâu
Khi vui lại muốn ngọt ngào được chia
Một mình thừa đến thiếu đi
Mà sao thiếu mãi nhiều khi hoá thừa

Ai thương hỏi đến bao giờ?
Một mình cũng chỉ cười trừ: Còn lâu…
Mai này trầu thắm với cau
Một mình sẽ được cho nhau một mình.