Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/09/2015 11:12, số lượt xem: 297

Mẹ dạy con ăn sạch
Từ thuở còn thiếu niên
Nay đã thành người lớn
Sao con càng hay quên?

Bao nhiêu lời Mẹ dạy
Con đánh mất rồi sao
Những việc làm sai ấy
Chẳng giống con thuở nào

Mai sau về với đất
Đừng để đất vơi đi
Mai sau về với lửa
Lửa không reo vẫy gì

Mai sau về với nước
Nước không cho giọt nào
Mai sau về với cỏ
Cỏ quanh năm xì xào