24.50
Đăng ngày 25/02/2021 08:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 25/02/2021 19:01, số lượt xem: 284

Máy tính dùng lâu cũng phải mòn
Chẳng nhanh như thể lúc còn ngon
Xưa kia bấm nhẹ là đèn sáng
Giờ ấn mỏi tay vẫn tối om
Cắm điện không vào sao thế nhỉ
Gõ hoài chẳng được chắc đi tong
Mở ngăn tiền lẻ còn dư khá
Tự nhủ mua liền, vẫn cứ son...