Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/11/2015 23:20, số lượt xem: 505

Xưa ngạc nhiên nghe câu
"Chân lý thuộc kẻ mạnh"
Giờ chẳng phải tìm đâu
"Chuyện thường ngày ở huyện"