Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 17:59

(Lời muôn hoa)

Người Yêu Hoa,
Với loài Hoa,
Lòng dâng trời bể
Cao tiếng đồng ca
Phiêu phiêu múa rụng sầu dương thế,
Dẻo bước mềm tay nhịp nõn nà...

Nghe trắng bình minh ngoài bốn dậu
Thôi qua rồi u ám mộng đêm qua!
Nào chị em ta!
Hỡi Người Yêu Hoa!
Cầm tay chuyển bước cùng say múa
Kìa ánh thiều quang sắp chói lòa!

Giấc tươi thắm sẽ từ nay chẳng gợn
Nỗi sầu mưa ngại gió quãng đời qua
Hồn thơm chẳng bợn
Mùa xuân không già.

Với chị em ta
Có Người Yêu Hoa
Ngoài nẻo trầm luân cùng đi về Đạo Lớn
Đài thiêng mơn mởn
Hương tình nguy nga
Này trang Huyền Sử chép duyên hoa
Nắng mới trời Nam nhạc Thái-Hòa