Bạo lực cười lên một chuỗi dao
Sáng choang vương miện giữa trời sao
Một mai Trái Đất này tan vỡ
Há bởi Vòng Đai Phóng Xạ nào!


(5-9-63)