35.00
39 bài thơ
Tạo ngày 25/04/2008 07:39 bởi Cammy, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 16/08/2008 02:34 bởi Vanachi
Tập thơ Rừng phong gồm 35 bài thơ, NXB Phạm Văn Tươi, Sài Gòn, 1954.