Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 09/07/2008 01:32

Lưu Lang có phải tiền thân?
Mặc cho bãi bể mấy lần nương dâu.
Tầng rêu khe đá bụi ngầu
Vung tay gỡ thử mối sầu Thiên Thai.
Trùng du Nam Phố - Trùng Dương tiết
Cuộc truy hoan mài miệt trắng bao đêm
Những vì ai khoảnh khắc trái tim mềm
Đã nửa kiếp lăng tằng - ai đấy nhỉ?
Thị dã - bất tài minh chủ khí?
Phi hồ - đa bệnh cố nhân sơ!
Đắm hồn say trong tiếng trúc tơ
Nhịp Bắc Phản đêm mưa càng thánh thót.
Quanh ngọn lửa vẫn oanh chào yến hót
Mấy tang thương còn một thú yên hoa
Nhìn nhau - ta lại là ta.