Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2017 12:37

Giấc mộng trường chinh lửa ngút mây...
Tỉnh ra ngựa đấy với thuyền đây
Nhìn nhau: chuột nhỏ tung tăng dạo,
Vừa uống sông xuân một bụng đầy.


1972

Bản dịch sang chữ Hán của chính tác giả:
Trường chinh mộng hậu tức phong yên,
Thiên lý long câu vạn lý thuyền.
Hốt ngộ tiền thân nhất yến thử,
Ẩm hà mãn phúc tuý xuân thiên.
Nguồn: Chúng ta mất hết chỉ còn nhau, NXB Rừng Trúc, Paris, 1974