Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2017 10:24

Vừa mới hôm nào Lửa YẾN PHI
bay lên... nối cánh Lửa TỪ BI;
giờ đây, lại nỗi lòng dân Việt
đau xé trời Nam: Lửa NHẤT CHI...!
ba đợt cháy lên Thông Điệp Lửa,
đêm sao có thể đặc như chì?
đốt cho bom đạn tan thành lệ,
hai ngả sông sầu hãy nguyện đi!
hãy nguyện cho màu tang nổi gió
trên đầu quả phụ với cô nhi!
mẹ ơi, tóc hãy làm giông tố!
màu tóc màu tang có khác gì...
trắng một vòng bay quanh Trái Đất,
nối dài Thông Điệp Lửa uy nghi.
sáng chưng Hoả Lệnh, bồ câu trắng
sẽ đốt Thời Gian mở lối về.


đêm phật đản 2511

Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967