Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2017 07:22

sức Máy hàng trăm triệu tấn băng;
tư duy chết cứng, bẹp Thăng bằng.
thơ đâu?... Hãy thắp vào Cây sậy
ánh lửa mười phương Nhật nguyệt đăng!


saigon 1960

Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967