Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2017 12:46

Người đi, bóng ở lại cùng
non Hương vách Phật núi Hùng đu Tiên
Bóng chưa nhoà, dễ ai quên
mơ chùa Hương chín mộng đền Hùng xanh
Giờ đây các chị các anh
mộng phai mơ héo cho đành được sao?

Tháng Ba trẩy hội năm nào
đường lên Hùng lĩnh nẻo vào Hương sơn
Mấy vòng đu, mộng chập chờn;
một rừng mơ, gió từng cơn thoát trần.
Còn ai không là cố nhân!
đã quen từ những tiền thân kia rồi,
từ trong ý thức giống nòi,
từ trong tâm tưởng kết lời nam mô,
từ trong mây nước hẹn hò:
Lâm Thao ngược bến, xuôi đò Hà Nam.

Chưa tươi nụ Lạc hoa Đàm,
lá chưa về cội, chưa cam lòng này.
Có ai mặt nước chân mây
cùng ta nhớ bóng, thương ngày hội Xuân?


1972

Nguồn: Chúng ta mất hết chỉ còn nhau, NXB Rừng Trúc, Paris, 1974