Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2017 07:22

hoa đăng trong một kiếp hành hương,
nối kiếp nghìn thu Lửa đoạn trường.
khoảnh khắc dẫu ba chiều gió bụi,
vẫn đài thiêng nở sáng đài gương.


saigon 1961

Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967