Sang sông từ buổi lưu đày
Từng bon Giáp Ngọ từng bay Giáp Thìn
Ngọc mưa vàng nắng giữ gìn
Bờ đê lại đã truyền tin Giáp Dần
Lâu rồi chẳng biết còn Xuân
Đến làm chi nhỉ ai cần ai mong
Còn thương còn nhớ chưa xong
Giấc mơ kia gửi chút lòng này thôi
Ngày nhàn nuôi ngựa nuôi voi
Voi không đất ngựa không trời như ta
Vun trồng ngay giữa can qua
Trồng văn không cõi trồng hoa không mùa
Gác thân ngoài cuộc tranh đua
Hai mươi năm lắng bất ngờ một đêm
Gió tung ra cọp gầm lên
Mà cho cát bụi mấy miền sạch không.


Bản dịch thơ của chính tác giả.
tửu tận tình do tại