Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2017 06:46

Theo ngọn triều lên ngủ bến vàng,
Kiếp hành vân gửi bóng lang thang.
Qua đêm, nước xuống, mây về biển,
Cát rã rời muôn vết dọc ngang.

Chừ... khắp bình sa, mỗi khối hờn
Nứt ra thành tiếng gọi cô đơn.
Tay ai vĩ tuyến vừa căng thẳng
Cho bản đàn thu bão nổi cơn?


Saigon tháng 8, 1965

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966