35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/08/2021 15:55

感題黃歌詩品

不許塵聲入臥樓,
夢中合浦正還珠。
天邊忽到黃歌曲,
盡滅菇蘇夜半愁。

 

Cảm đề “Hoàng ca” thi phẩm

Bất hứa trần thanh nhập ngoạ lâu,
Mộng trung Hợp Phố chính hoàn châu.
Thiên biên hốt đáo Hoàng Ca khúc,
Tận diệt Cô Tô dạ bán sầu.


Lạc khoản: 故都亂中筆 “Cố Đô loạn trung bút”.

Đây là bài thơ tác giả cảm đề tập thơ Hoàng ca của Nguyễn Hoàng Quân, Nhà in Lê Văn Tín, 1951, và in ở đầu tập thơ này.

Nguồn: Nguyễn Hoàng Quân, Hoàng ca, Nhà in Lê Văn Tín, 1951

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Chương

Bên trời nổi tiếng thơ vàng,
Giữa khi Hợp Phố mơ màng về châu.
Gác nằm hiu quạnh bấy lâu,
Nửa đêm bỗng tắt cái sầu Cô Tô.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Thơ vàng thả tiếng động vang lầu,
Giữa khi Hợp Phố mộng về châu.
Bên trời nức tiếng Hoàng Ca khúc,
Cô Tô nửa giấc chợt tan sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hiu quạnh thơ vang tiếng vọng lầu,
Giữa mơ Hợp Phố trả về châu.
Bên trời bỗng tiếng Hoàng ca khúc,
Nửa giấc Cô Tô diệt tận sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời