15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 25/04/2008 02:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Biển nhớ vào 25/04/2008 03:32

Một phen núi chuyển sông dời
Ngẩn ngơ gạch đá tơi bời cỏ cây
Sầu Nam Bắc nhớ Đông Tây
Xuân sang nghe cũng bùn rây áo đào
Chống tay giọt lệ tuôn trào
Ngó sâu nước vẩn nhìn cao mây mờ
Đã toan khép chặt lầu Thơ
Đầy song cũng chả buồn vơ bóng thiều
Tình đời gươm những muốn kêu
Việc đời toan những lửa thiêu men vùi
Mây kia rằng tiến rằng lui
Tơ xanh bông trắng ngậm ngùi hành nhan
Giả thân nằm đối chân thân
Nửa đêm giữa cuộc phong trần cười vang
Đá đâu lên tiếng thay vàng
Gỗ đâu mở mắt hai hàng bạch dương.